“El més profund de l’home és la seva pell”  

Paul Valery